Thema-avond Wonen van JongSenioren in Zoetermeer druk bezocht

1 May 2023, 09:10 uur
Lokaal
mainImage
Jonge senioren hebben plezier. (Archieffoto).

Onlangs organiseerde Stichting JongSenioren Zoetermeer een thema-avond over Wonen.

De avond telde ruim 50 bezoekers. Tijdens de inloop kon men zich laten informeren over wonen, verhuizen en verduurzamen van de woning. De bijeenkomst werd geopend met een presentatie door wethouder Ronald Weerwag. Hij vertelde hoe de gemeente kan bijdragen aan goed wonen voor (jonge) senioren en toonde zich geïnteresseerd in de wensen die daarover bij senioren leven. Hij daagde de aanwezigen uit om mee te denken in de Woonvisie en Omgevingsvisie van de gemeente.

Daarna volgde een presentatie van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen waarin werd ingegaan op het woononderzoek dat door hen onder senioren is gedaan. Er werden voorbeelden van woonvormen uit het land getoond. Benadrukt werd dat het langer leven en vitaal blijven, van senioren vraagt om zich goed voor te bereiden op het wonen in de toekomst.

Tenslotte ging Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer in op eenvoudig uit te voeren tips en gaf voorbeelden over verduurzamen en isoleren van woningen. Er werd gewezen op de energieconsulenten van Piëzo die bewoners van huurwoningen kunnen raadplegen en op de gratis energiescan van DEZo.

Na de inleidingen was er in groepjes een interessante onderlinge uitwisseling over wensen t.a.v. wonen, woonomgeving en de verwachtingen die men daarin van andere organisaties, zoals de gemeente, heeft. Een verslag van deze avond en de vervolgacties zijn binnenkort te vinden op: www.jongseniorenzm.nl

Bent u geïnteresseerd in JongSeniorenZM? Heeft u goede ideeën, vindt u het leuk om mee te doen om (jonge) senioren een stem te geven in de ontwikkelingen op het gebied van wonen, zingeving en gezonde leefstijl en om elkaar te inspireren? Neem dan contact op, via email: [email protected]