Tweede Kamer vragen over reistijden naar ziekenhuis Zoetermeer

3 March 2024, 08:51 uur
Lokaal
mainImage
Haga Ziekenhuis

Het Hage ziekenhuis in Zoetermeer is onderwerp van Tweede Kamer vragen. Het gaat met name over de hogere kans op sterfte van baby's door de langere reistijden. De minister van Zorg zal hier op moeten reageren.

De vragen luiden als volgt. Vragen van het lid Dijk (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Langere reistijden naar ziekenhuis buiten Zoetermeer betekent hogere kans op sterfte van babys’ 

1.     Heeft u het bericht ‘Langere reistijden naar ziekenhuis buiten Zoetermeer betekent hogere kans op sterfte van babys’ gelezen en wat is uw reactie hierop? 

2.     Erkent u de uitkomsten van dit onderzoek van de GGD? Zo nee, waarom niet? 

3.     Op welke manier gaat u voorkomen dat de verloskunde afdeling in het Langeland ziekenhuis gaat sluiten? Indien u dit niet gaat doen, waarom niet?

4.     Vindt u dat de gemeente invloed zou moeten hebben op het besluit van het Langeland ziekenhuis? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u hiervoor zorgen? 

5.     Wat vindt u ervan dat ‘kostenbesparing’ als argument wordt genoemd om de geboortezorg te sluiten terwijl de kans op sterfte groter wordt? Bent u bereid dit argument weg te nemen door de financiering van ziekenhuizen te veranderen? Zo nee, waarom niet? 

6.     Kunt u een volledig overzicht geven van op welke andere plekken in het land wordt overwogen om ziekenhuizen of delen van ziekenhuizen te sluiten? 

7.     Bent u bereid om een stop op het sluiten van (delen van) ziekenhuizen in te voeren? Zo nee, waarom niet? 

8.     Bent u het met de fractie van de SP eens dat als u weigert in te grijpen bij de mogelijke sluiting van de verloskunde, u medeverantwoordelijk bent voor de gevolgen die dit heeft voor de geboorte van baby’s in Zoetermeer en omgeving?


[1] https://www.ad.nl/zoetermeer/langere-reistijden-naar-ziekenhuis-buiten-zoetermeer-betekent-hogere-kans-op-sterfte-van-babys~a91a5784/