Vierde bijeenkomst Zoetermeerse burgerberaad

18 June 2024, 01:36 uur
Lokaal
mainImage

Op 1 juni was de vierde en één-na-laatste bijeenkomst van het burgerberaad in Zoeterhmeer.

In kleine groepjes werkte het burgerberaad aan adviezen voor het afvalbeleid. Er is hard gewerkt! Er zijn ongeveer 30 conceptadviezen gemaakt over de onderwerpen: Gebruiksgemak, Kosten en betaalbaarheid, Duurzaamheid, Afval scheiden en een Schone stad. 

Eind juni is de laatste bijeenkomst van het burgerberaad. In de ochtend schrijven de deelnemers verder aan de adviezen en in de middag wordt over alle adviezen gestemd. Een advies wordt pas aangenomen als minimaal twee derde (67%) van het burgerberaad akkoord is. Aan het einde van de middag worden alle aangenomen adviezen gebundeld en aangeboden tijdens een feestelijk moment aan het college van burgemeester en wethouders.

Het burgerberaad van Zoetermeer bestaat uit 150 inwoners met verschillende achtergronden, uit verschillende wijken en met verschillende woonsituaties. Zij gaan de gemeente adviseren over het afvalbeleid van onze stad. Denk hierbij aan hoe vaak afval wordt opgehaald, de kosten en manieren van afval scheiden. Dit advies is een zwaarwegend advies. Dit betekent dat de gemeenteraad de adviezen serieus neemt. Zijn de adviezen volgens de wet in orde? En ziet de gemeenteraad geen andere grote problemen? Dan neemt de gemeenteraad de adviezen over

Meer weten? Ga dan naar www.zoetermeer.nl/burgerberaad, hier kan men zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.