Zoetermeers Dagblad | Vragen D66 over vluchtelingenopvang Zoetermeer
mainImage

Vragen D66 over vluchtelingenopvang Zoetermeer

14 september 2021, 13:25 uur
Lokaal

De gemeente Zoetermeer kreeg onlangs de oproep vanuit het Rijk om om per direct extra opvang en huisvesting te realiseren voor asielzoekers en vergunninghouders. In Zoetermeer is echter, zoals in veel andere steden, woningnood en de lokale D66-fractie wil weten hoe het college dit allemaal gaat managen.

'We zien als D66 Zoetermeer een morele plicht om mensen in nood op te vangen. Daarnaast is er een bestuurlijke plicht om wat te doen aan de landelijke opvang-uitdagingen en om het Rijk hierin te ondersteunen. We onderkennen echter ook dat de woningnood in Zoetermeer hoog is en dat hierdoor onze mogelijkheden beperkt zijn', stelt de partij.

D66 Zoetermeer denkt dat het bouwen van flexwoningen voor diverse doelgroepen wellicht een oplossing kan zijn. De fractie wil van het stadsbestuur weten wat de mogelijkheden zijn en heeft daarom schriftelijke vragen ingediend.    


Foto: ANP