VVD voorstander van Erfgoedcentrum;maar financiering moet op orde zijn

10 July 2024, 08:41 uur
Lokaal
mainImage

De Zoetermeerse VVD vindt dat er een Erfgoedcentrum moet komen dat qua opzet en bedrijfsvoering toekomstbestendig is.

"Ook de financiering en de exploitatie ervan dienen structureel op orde te zijn", aldus VVD-raadslid en portefeuillehouder kunst en cultuur Rob Duiven: ‘Financiële ‘trucs’ voldoen daar zelden aan. De VVD onderschrijft het standpunt van het college dat over de financiële haalbaarheid pas duidelijkheid ontstaat als ook inzicht bestaat in de bijdragen voor het Nationaal Videogame Museum en de Boerderij". 

De beoogde Stadslobby wordt zo het zich laat aanzien een nieuwe culturele voorziening in Zoetermeer.

Duiven: "Het is de plek in Zoetermeer waar het ontstaan van de stad wordt verteld én beleefbaar is. Tegelijkertijd wordt er gesproken over het heden en vooruit gekeken naar de toekomst. De deuren staan er open voor alle Zoetermeerders. Het is een plek waar het gesprek op gang komt, zowel tussen burgers als tussen gemeente en burgers. Kortom, in de Stadslobby ontstaat een levendige plek, waar educatie en ontspanning samenkomen. De Stadslobby biedt een breed perspectief op Zoetermeer, zowel middels programma als programmering’, zo staat vermeld in de informatie die het college na op aandringen van onder meer de VVD aan de raad heeft toegezonden". 

"De naam ‘Stadslobby’ is overigens op het moment een werktitel. Deze is gekozen om het ‘stoffige’ karakter van ‘Erfgoedcentrum af te koppelen. In een volgende fase kan een definitieve besluit gemaakt worden, passend bij de plek van de Stadlobby". 

Voor wat betreft de locatie van het Erfgoedcentrum heeft een studie geleid tot twee voorkeurslocaties: Brusselstraat 4 (een deel van de huidige brandweerkazerne dat beschikbaar komt als gevolg van de herinrichting en renovatie van de brandweerkazerne) of Ambachtsherenlaan 103 (de voormalige Tangogarage). De locatie Brusselstraat (brandweergarage) heeft de voorkeur.