Wonen in heden en verleden Zoetermeer

3 April 2024, 09:53 uur
Lokaal
mainImage
Simone Langeveld

Naar aanleiding van de Pop-up expo Ons Zoetermeer zal een Stadslezing vanuit ArchitectuurPunt Zoetermeer gaan over het wonen in Zoetermeer, door de eeuwen heen. Ook wordt er vooruitgeblikt naar het toekomstig wonen in Zoetermeer.

Op deze zaterdagmiddag 20 april zullen historicus Ton Vermeulen en architectuurhistoricus Joosje van Geest beiden vertellen over woningbouw in Zoetermeer. Ton vertelt over de bouwgeschiedenis in Zoetermeer tot aan 1962 –begin van gemeente Zoetermeer als groeikern – en Joosje vanaf dat jaar 1962.

Zoetermeer is een eeuwenoude vestigingsplaats. De allereerste bewoningssporen die door archeologen zijn gevonden dateren van rond het jaar 1000 na Christus. Al ruim duizend jaar weten mensen de omgeving van de huidige Meerpolder, het vroegere Soetermeerse Meer te vinden.  Hoe is hier in de loop van de tijd geleefd, gewoond? En, hoe zal Zoetermeer zich verder ontwikkelen? Voor de Zoetermeerse economie is woningbouw zeker in de groeistad-periode de aanjager geweest. Kan woningbouw in deze roerige tijd opnieuw een aanjager zijn van de Zoetermeerse economie?

Vanaf de jaren 1960 werd Groot Zoetermeer gepland. Het historische dorp moest een woonstad worden voor 100.000 mensen. Hoe is het wonen in de groeikern vormgegeven en wat zijn karakteristieke en waardevolle kenmerken die we voor de toekomst willen bewaren en/of versterken?
De gelaagdheid van de stad met dorpslinten, boerderijen en met moderne, na-oorlogse woonwijken bepaalt de cultuurhistorische identiteit van Zoetermeer. Gepleit wordt om de cultuurhistorie een belangrijke rol te laten spelen bij toekomstige plannen.

Ton Vermeulen kan met recht ‘stadshistoricus’ van Zoetermeer genoemd worden. Al vele jaren gaat veel van zijn vrije tijd naar de historische vereniging van Zoetermeer: Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Hij is auteur van (onder andere) het boek: ‘400 jaar Meerpolder’ 2017. Hij zal een beeld schetsen van wonen in Zoetermeer tot 1962.

Joosje van Geest is architectuurhistoricus en auteur van de ‘Architectuurgids Zoetermeer’ uit 2016. Zij is initiatiefnemer van de website www.post65.nl en sinds 2020 lid van de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit van Zoetermeer.

Aanmelden is noodzakelijk zowel voor een plekje in de zaal als voor de livestream: https://www.architectuurpuntzoetermeer.nl/agenda/stadslezing-2024-2-wonen-zoetermeer-oldest-new-town/

Datum: zaterdag 20 april
Tijd: 14.00 – 15.30 uur. Inloop 13.30 uur

Locatie: Pop-up expo Ons Zoetermeer, Ontzameling Museum De Voorde
Adres: Stadhuisplein 21, Zoetermeer

Ons Zoetermeer
De pop-up expo Ons Zoetermeer bevindt zich in dezelfde ruimte. Na afloop van de lezing kunt u in gesprek met medewerkers van de gemeente Zoetermeer over wonen in Zoetermeer nu en in de toekomst. (2040)

Ontzameling
Tot in juni zijn de Zoetermeerse burgers uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de Zoetermeer-collectie van afscheidnemend museum De Voorde. De lezing zal plaats vinden in de ruimte waar een uniek open depot toegankelijk is.

Schets H-wegenstructuur, voorloper-structuurplan 1965-68 door stedenbouwkundige Van Emden.
1934, Zoetermeer-Zegwaart-Dorp door: Bernard-van-Vlijmen
Aanmelden via www.architectuurpuntzoetermeer.nl is nodig.