Woonzorgvorm voor vitale ouderen in Zoetermeer door de commissie

19 April 2023, 14:46 uur
Lokaal
mainImage
Pixnio
Een zelfstandig functionerende oudere kan fijn wonen in deze woonvorm.

De gemeente Zoetermeer wil op de van Aalstlaan 24 in het voormalige Monuta-gebouw woningen realiseren die zijn gericht op vitale ouderen.

Het gaat om een woonzorgvorm met zorg en welzijnsvoorzieningen in de buurt. Waar ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Met behoud van het voormalige Monuta-gebouw. Ook wil de gemeente voorzieningen in de buurt, zodat de ouderen zelfstanding kunnen blijven wonen als ze minder vitaal worden.

“Wij denken hierbij aan winkels, huisarts, apotheek, bibliotheek en het openbaar vervoer”, aldus woon-wethouder Ronald Weerwag (LHN). “En ook inlooplocaties, ontmoetingsruimten en huiskamers kunnen onderdeel uitmaken van de woonzorgvorm. Het gaat dan om ruimtes waar de bewoners kunnen samenkomen, hobbyen, sporten en trainingen kunnen volgen”.

“Er zijn hier mooie voorzieningen, een ontsluitingsweg en OV. Alles komt hier samen”, vervolgt Weerwag. “We hebben een deel van honderd woningen die door de markt ontwikkeld kunnen worden en een deel van 50 waarmee een woningbouwcorperatie aan de slag kan. Dit project is onlangs goedgekeurd door de commissie. Hier zijn we uiteraard blij mee”.

“Het gaat om woningen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen”, vult zorgwethouder Ingeborg ter Laak aan. “De zorg is daar makkelijk te verzorgen. De woningen zijn zo ingericht dat dit mogelijk is. Er komt tevens een plek voor een gemeenschappelijke ontmoeting in het gebouw. Je kunt dus ook dingen samen doen. Een aantal voorzieningen die je in het dagelijks leven nodig hebt, zitten op loopafstand. Ook dat is een voordeel van deze locatie”.

Is voor deze bewoners een medische indicatie als voorwaarde noodzakelijk?

“Het gaat om een concept waar je mag wonen met bepaalde randvoorwaarden”, aldus Ingeborg Ter Laak. “Zoals je bijvoorbeeld bereid bent om mantelzorg te verlenen aan je buren. Ik verwacht niet dat er een medische indicatie aan de bewoners wordt gevraagd, maar dat het om een bepaalde type mensen gaat die hier graag wonen. Het zijn dus geen ‘harde’ randvoorwaarden maar meer op een natuurlijke manier’’.