Zoetermeers Dagblad | Betere zorg mentaal kwetsbare Zoetermeerders

Betere zorg mentaal kwetsbare Zoetermeerders

mainImage

Wethouder Ingeborg Ter Laak (zorg en welzijn) en tien andere samenwerkingspartners ondertekenden gisteren het convenant 'Bemoeizorg en Wijksignaleringsoverleg Zoetermeer'.

Ter Laak: "Met dit convenant in de hand, kunnen de samenwerkingspartners inwoners die mentaal kwetsbaar zijn en problemen hebben op meer leefgebieden - zoals wonen, financiën en gezondheid - beter en sneller helpen. Zo willen we voorkomen dat mensen in grotere problemen komen. Ook kunnen we vaker helpen om overlast voor andere inwoners in de stad niet erger te laten worden."

Snellere hulp door uitwisselen gegevens
In het convenant staan afspraken die het voor de samenwerkingspartners mogelijk maken om gegevens met elkaar uit te wisselen. Hierdoor kunnen inwoners sneller de juiste hulp krijgen. De privacy van inwoners blijft hierbij gegarandeerd. De partners van de gemeente die het convenant ondertekenden zijn: de Nationale Politie Regionale Eenheid Zoetermeer, De Goede Woning, Vestia, Vidomes, GGZ Rivierduinen, Kwadraad, LIMOR, Parnassia Groep, Plicare/Vierstroom Zorg Thuis B.V. en GGD Haaglanden.

Werkagenda 2020
Het convenant is één van de opbrengsten van de werkagenda Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (O)GGZ ‘Op weg naar 2020’. De betrokken partners zetten zich ervoor in dat ook inwoners van Zoetermeer die mentaal kwetsbaar zijn zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en mee kunnen doen aan de samenleving. De projecten van de werkagenda leveren daar een bijdrage aan.