Zoetermeers Dagblad | Geduld is op bij PvdA Zoetermeer:

Geduld is op bij PvdA Zoetermeer:

mainImage

In mei 2018 is het huidige college van Zoetermeer aangetreden. De PvdA heeft destijds meteen aan wethouder Robin Paalvast gevraagd het geldende duurzaamheidsbeleid (het Actieplan Duurzaam & Groen) te actualiseren. Nu, anderhalf jaar later, is die actualisatie er nog steeds niet. Ondanks de nodige toezeggingen. Bij de PvdA is het geduld op.

"In maart 2018 is op initiatief van de PvdA het Zoetermeerse Duurzaamheidspact gesloten. Daarin staan allerlei kleine en grote ambities en maatregelen op het gebied van duurzaamheid en groen voor de korte, middellange en lange termijn. Zeven politieke partijen hebben er samen aan geschreven, daarna hebben zich nog twee partijen aangesloten. Een dikke meerderheid in de raad staat er dus achter", stelt PvdA-fractievoorzitter Margot Kraneveldt vast.

"In het coalitieakkoord staat zelfs dat het Zoetermeerse Duurzaamheidspact ‘vertrekpunt’ van het beleid is geworden. Hartstikke mooi natuurlijk! Maar niemand weet wat het college nu van dat Duurzaamheidspact gaat uitvoeren. En dat terwijl de uitdagingen groot zijn. Landelijk gebeurt er van alles. Klimaatakkoord, Klimaatwet, Stikstofbesluit... Maar ondanks meerdere toezeggingen schiet het in Zoetermeer totaal niet op!"

De PvdA vindt dat de coalitiepartijen, die allemaal onder het Duurzaamheidspact staan, zich meer moeten uitspreken. "Waarom zet je een ambitie in je eigen coalitieakkoord als je die vervolgens totaal niet waarmaakt? Ondertussen ondertekent het college wel green deals, regionale afspraken over warmterotondes en andere mooi klinkende energieambities, maar hoe we dat nu lokaal allemaal in samenhang gaan aanpakken, blijft één groot vraagteken. Hoe gaan we onze inwoners helpen hun huis en leefomgeving te verduurzamen? Welke maatregelen in het Duurzaamheidspact worden nu wel of niet overgenomen? De wethouder weet het vast, maar staat nu wat ons betreft echt voor paal...”, zegt Kraneveldt boos.

De PvdA zal morgen op de Dag van de Duurzaamheid tijdens de Hans-Haringlezing in het Stadhuis-Forum de wethouder nogmaals op zijn toezeggingen aanspreken. De partij stelt tijdens de raadsvergadering van maandag 14 oktober ook mondelinge vragen en wil het geactualiseerde Actieplan Duurzaam & Groen zoals beloofd nog dit jaar kunnen behandelen in de raad.