Zoetermeers Dagblad | PvdA Zoetermeer: 'Er is nu actie nodig'

PvdA Zoetermeer: 'Er is nu actie nodig'

mainImage

Twee Zoetermeerse waterschapskandidaten willen zich in hun waterschap gaan inzetten voor het uitvoeren van stresstesten, om vervolgens gericht maatregelen te treffen. De Zoetermeerse Helmut Beckhuis en Anja van Zantvoort willen na de verkiezingen aandacht vragen bij de gemeente Zoetermeer om nog in 2019 in alle wijken een stresstest uit te voeren.

Zo’n test brengt voor elke wijk de gevolgen in kaart van de, volgens de PvdA, toenemende wateroverlast. Beide PvdA’ers dringen erop aan dat Zoetermeer snel in kaart brengt, in welke wijken en op welke andere belangrijke plekken in de stad zo vlug mogelijk maatregelen moeten worden getroffen.

"Zo’n test laat zien of een wijk de gevolgen op kan vangen van de grote hoosbuien waar we als gevolg van de klimaatveranderingen ook in Zoetermeer steeds meer mee te maken krijgen", legt van Zantvoort uit. "Als je kijkt naar de kaarten uit de klimaatatlas dan ben je er niet gerust op dat dat in Zoetermeer wel snor zit", vult Beckhuis aan.

"Deze plannen zijn goed bedoeld en kunnen het wonen extra plezierig maken, maar dan moeten die waterlopen bij hevige neerslag geen wateroverlast veroorzaken. En sommige Zoetermeerders houden nu al geen droge voeten als het heel hard regent", meent Van Zantvoort.

Beckhuis: "Er is nú actie nodig. Verschillende gebouwen in de stad dreigen bij zo’n hoosbui onder te lopen, er lopen dan delen van onze doorgaande wegen onder water en ook in verschillende buurten houden we het dan niet droog. Daar gaan we allemaal veel vaker en veel heviger last van krijgen als de gemeente dit niet snel aanpakt."

Beide kandidaten staan als nummer 6 op kandidatenlijst van de PvdA voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart: Beckhuis voor het Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard en van Zantvoort voor het Hoogheemraadschap Rijnland. Van Zantvoort staat daarnaast als nummer 8 op de kandidatenlijst van de Zuid-Hollandse PvdA voor de Provinciale Statenverkiezingen.