Zorgen om gevaarlijke kruispunten Zoetermeer

18 November 2019, 13:39 uur
Politiek
mainImage
AS Media
In november 2016 botsten een taxi en personenauto op de kruising tussen de Wattstraat en Franklinstraat.

De LHN heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over een aantal gevaarlijke kruispunten in Zoetermeer. Dit naar aanleiding van een publicatie van RTL Nieuws vorige week. Hierbij werd onder meer gebruik gemaakt van gegevens van Rijkswaterstaat.

 

In Zoetermeer gaat het om vijf kruispunten die te boek staan als gevaarlijk, te weten de kruispunten Zegwaartseweg – Marconistraat, Willem Dreeslaan, Afrikaweg – Meerzichtlaan, Franklinstraat – Wattstraat en de Zwaardslootseweg.

'In drie jaar zijn 1.016 geregistreerde ongelukken in Zoetermeer geteld, waarvan in 242 keer er slachtoffers naar het ziekenhuis moesten. Ook is geconstateerd dat er de afgelopen jaren in Zoetermeer steeds meer ongelukken geregistreerd zijn. De LHN schrikt hiervan. Deelt het college de ernst van deze situatie', vraagt de LHN.

'Uit gegevens van Rijkswaterstaat blijkt ook dat in de afgelopen drie jaar een toename is te zien van dodelijke ongevallen op kruispunten, waarvan het merendeel gebeurt op kruispunten binnen de bebouwde kom. Is het college het met de LHN eens dat dit moet leiden tot extra aandacht voor de verkeersveiligheid?'

De LHN wil een uitspraak van het college over de gemelde onveiligheid en een toezegging dat de verkeersveiligheid op genoemde zogenaamde 'blackspots' wordt verbeterd. 'Is het college bereid deze toezegging te doen en de bij de verkeersveiligheid betrokken instituties zoals de fietsersbond hierbij te betrekken?'