Aanpassingen parkeerzone Duitslandlaan/Theaterplein

mainImage
Aanpassingen parkeerzone Duitslandlaan/Theaterplein

De parkeerzone aan de Duitslandlaan, bestaande uit drie gehandicaptenparkeervakken, een Kiss & Ride-vak en één taxistandplaats, wordt opgeheven. Er komen betaalde parkeerplaatsen voor terug. Het Theaterplein krijgt een parkeerzone met twee gehandicaptenparkeerplaatsen en twee taxistandplaatsen waar de taxi’s maximaal 15 minuten mogen staan.

Het is ook toegestaan om de taxistandplaatsen te gebruiken voor het in- en uitstappen. Er wordt een verlaagde band aangebracht en er worden extra trottoirtegels geplaatst zodat mensen met een beperking er optimaal gebruik van kunnen maken.

De toegankelijkheidsraad is geraadpleegd over de aanpassingen aan de parkeerzone, meldt de gemeente Zoetermeer.

Het aantal bezoekers van het nabijgelegen uitgaansgebied groeit en met deze aanpassingen komt de gemeente tegemoet aan de mogelijk toenemende behoefte aan taxistandplaatsen. De gemeente zegt onderzocht te hebben of er op het Theaterplein-straatniveau (aan de Duitslandlaan) drie vaste taxistandplaatsen kunnen komen.

'Gelet op de recente inrichting van dit deel van het plein is dit om verkeersveiligheidsredenen niet wenselijk.'


Foto: Digitaal Dagblad