Al meegedaan aan deze Zoetermeerse enquête?

9 January 2020, 10:30 uur
Algemeen
mainImage

De gemeente Zoetermeer is benieuwd in hoeverre inwoners van de stad hun huishoudelijk afval scheiden. Alleen glas? Of ook papier, GFT, textiel, en PBD (plastic, blik en drinkpakken)? Op doemee.zoetermeer.nl is er nu een enquête met vragen over afvalscheiding en vragen over mogelijke veranderingen rondom het ophalen van huishoudelijk afval. Invullen kan tot en met 26 januari 2020.

 

Afvalscheiding
Inwoners van Zoetermeer leveren meer restafval in dan andere gemeenten. De gemeente wil daarom graag weten hoe inwoners hun afval scheiden en welke acties kunnen helpen om het afval gemakkelijker te scheiden. Verwerking van restafval is duurder voor de gemeente dan verwerking van de gescheiden afvalstromen (glas, papier, textiel, GFT, PBD). Daarom stimuleert de gemeente afvalscheiding.

Veranderingen op komst
De inzameling van afval gaat veranderen. Maar nog niet alles is bekend, omdat de gemeente graag de antwoorden meeneemt die inwoners geven op de enquête op DoeMee. Gaat het zelfbrengdepot langer open, hoe doet u nu mee aan afval scheiden, en hoe kan de gemeente het scheiden van afval verbeteren, enzovoort.

Sticker op brievenbus
In de vragenlijst is ook een vraag opgenomen hoe de hoeveelheid oud papier kan worden teruggedrongen. Via de brievenbus komt een groot deel van het oud papier binnen, zoals folders en huis-aan-huisbladen. Houden we de nu bekende ja/nee- en nee/nee-sticker? Of gaat de gemeente de ja/ja-sticker invoeren, de sticker die aangeeft dat u folders en huis-aan-huisbladen wil ontvangen?