Bijeenkomst DuurSamen Zoetermeer in Forum

mainImage
Bijeenkomst DuurSamen Zoetermeer in Forum

Op woensdag 10 oktober is de tiende editie van de Dag van de Duurzaamheid en in het kader daarvan houdt DuurSamen Zoetermeer die avond (aanvang 19:30 uur) een bijeenkomst in het Forum. Het thema is de extreme zomer die Nederland achter de rug heeft en wat dit betekende voor Zoetermeer.

Jeroen Haan van hoogheemraadschap Delfland, Ad de Waal Malefijt van Dunea, Wim van Rijn van boerderij ’t Geertje en een bestuurslid van IVN Zoetermeer zijn aanwezig om dieper in te gaan op de gevolgen die de hoge temperaturen voor Zoetermeer en omgeving met zich meebrachten, zoals het zuiniger omgaan met water en extra uitdagingen voor de boeren.

Gastvrouw is wethouder Jakobien Groeneveld, die tevens een inbreng vanuit de gemeente zal verzorgen.

Om te laten zien van de inwoners van Zoetermeer zelf kunnen doen, is er een presentatie van Field Factors. Op 13 september wonnen zij de Klimaatadaptatie Challenge Zuid-Holland met een nieuw concept. Dit concept heeft tot doel regenwater in de stad langer vast te houden in de bodem, om zo wateroverlast te voorkomen en bij droogte extra water beschikbaar te hebben.

Stichting DuurSamen Zoetermeer wil de bewustwording voor duurzaamheid in Zoetermeer bevorderen in een netwerk van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele personen. De afgelopen twee jaar werden manifestaties gehouden op het Nicolaasplein. Met deze bijeenkomst wil de stichting een nieuwe activiteit ontplooien dat bijdraagt aan de realisatie van een structureel platform in Zoetermeer.

Aanmelden kan via [email protected]


| Foto: Digitaal Dagblad