Bijeenkomst over aanpak blauwalg

mainImage
Bijeenkomst over aanpak blauwalg

De gemeente Zoetermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland organiseren voor woensdag 23 mei (19:30-22:15 uur) een informatiebijeenkomst over blauwalg en de aanpak ervan. In de Zoetermeerse Plas bij het Noord Aa is blauwalg al vele jaren een terugkerend probleem. Bij de bijeenkomst krijgen de aanwezigen te horen over de verschillende methoden die toegepast worden. Ook is er uitleg over de rol van watergebiedsplannen en de Kaderrichtlijnwater en over het Landschapsplan van de gemeente dat als doel heeft om de Zoetermeerse Plas en omgeving aantrekkelijk te maken. Locatie van de bijeenkomst: De Kapelaan (Nicolaasplein 2) in Zoetermeer. Inloop vanaf 19:15 uur.


| Foto: Digitaal Dagblad.