Bijeenkomst VluchtelingenWerk in De Kapelaan

mainImage
Bijeenkomst VluchtelingenWerk in De Kapelaan

Ruim 50 professionals die met vluchtelinggezinnen werken, kwamen afgelopen dinsdag samen in Parochieel Centrum De Kapelaan in Zoetermeer. Dat gebeurde in het kader van het programma 'Gevlucht. Begrepen' van Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland. Doel was om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen, met als thema 'opgroeien en opvoeden in Syrische gezinnen'.

Onder de aanwezigen waren leerkrachten van azc-scholen en schakelklassen, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers, gezinscoaches, jongerenadviseurs en medewerkers van GGD en CJG. Er waren vertegenwoordigers van onder meer JIP Haaglanden, De Meerpaal, en Stichting Piëzo.

Als eerste spreker vertelde Gharib Ali over opgroeien, opvoeding, over cultuur en het schoolsysteem in Syrïë, het land dat hij 25 jaar geleden ontvluchtte. Hij vroeg om begrip voor wat zeven jaar oorlog met kinderen, met gezinnen, doet.

Mohammed Yousef hield daarna zijn relaas. De elfjarige jongen werd bevraagd door zijn ‘oude juf’ Maartje Kersten die hem les gaf op het azc in Katwijk. Dat gaf een beeld van de verschillen tussen het leven van een kind in Syrië en hier.

In het vervolg van de bijeenkomst toonde de in Syrië geboren Sara Razay de gefilmde interviews die zij maakte met Syrische ouders. Dit om een beeld te schetsen van uitdagingen en problemen waarmee ze hier als opvoeders te maken hebben. De interviews en genoemde problemen vormden de input voor een vraaggesprek tussen moderator Martin Janse en pedagoge Shukri Said, trainer in het project @Home van VluchtelingenWerk waarin opvoedingsondersteuning aan vluchtelingouders wordt gegeven.


Foto: Digitaal Dagblad