Buurtbemiddeling speeltuin 'De Spil' van start

mainImage
Buurtbemiddeling speeltuin 'De Spil' van start

De buurtbemiddeling rondom speeltuin 'De Spil' aan het Straspad in Rokkeveen gaat van start, zo meldt de gemeente Zoetermeer. De deelnemers aan de voorgesprekken staan positief tegenover de bemiddeling en willen tot een gezamenlijke oplossing komen voor de speeltuin. Dat blijkt uit de overeenkomst die de deelnemers hebben ondertekend.

Aanleiding voor de buurtbemiddeling is een groep bewoners rond de speeltuin die (veel) overlast ervaart van de vorig jaar vernieuwde speeltuin. Er zijn ook veel bewoners uit de buurt juist zeer tevreden. Dat zorgde voor spanningen in de buurt. Daarom heeft de gemeente afgelopen tijd onderzocht of buurtbemiddeling kan zorgen voor een oplossing en zijn er voorgesprekken geweest met een aantal buurtbewoners.

Aan de bemiddelingsgesprekken nemen bewoners deel die de speeltuin willen behouden in zijn huidige vorm en een aantal bewoners die (veel) overlast ervaren. De gesprekken staan onder leiding van een extern deskundige. De gemeente neemt deel aan de gesprekken om bijvoorbeeld de financiële kaders aan te geven.

De afronding en hoe lang de buurtbemiddeling duurt, is afhankelijk van hoeveel gesprekken er nodig zijn. Het resultaat van de buurtbemiddeling is bindend. Dat betekent dat de partijen zich aan de uitkomsten moeten houden. Als blijkt dat de buurtbemiddeling tussentijds wordt stopgezet, omdat bijvoorbeeld het gesprek vastloopt, dan neemt de gemeente alsnog een besluit over wat er met de speeltuin gaat gebeuren.

Fotobron: www.zoetermeersdagblad.nl.


Foto: Digitaal Dagblad