CDA Zoetermeer: Blij met lage verhoging gemeentelijke belastingen

mainImage
CDA Zoetermeer: Blij met lage verhoging gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen in Zoetermeer stijgen in 2019 met de inflatie 1,5 procent. Dat gaat de Zoetermeerse gemeenteraad maandag 17 december besluiten. CDA Zoetermeer is blij dat Zoetermeer de laagste verhoging van de belastingtarieven in de regio heeft.

,,Wij vinden dat tarieven zoveel mogelijk kostendekkend moeten zijn," zegt CDA-raadslid Klaasjan de Jong (foto). ,,De gemeente moet zijn best doen om de kosten zo laag mogelijk te houden."

De tarieven 2019 van de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, precariobelasting, lijkbezorgingsrechten, marktgelden en van de overgrote meerderheid van de legesdiensten wijzigen met het inflatiepercentage van 1,5 procent. ,,De afvalstoffenheffing stijgt iets meer (3 procent), omdat het Rijk een belastingverhoging oplegt op het afval," aldus De Jong.

In de commissiebespreking afgelopen maandag, brak De jong een lans voor de verenigingen. Hij verwees daarbij naar een aangenomen wetsvoorstel in de Tweede Kamer, dat gemeente de mogelijkheid biedt om verenigingen een verlaagd tarief voor OZB in rekening te brengen. Eerder stelde het CDA hierover al schriftelijke vragen aan het college. Het CDA is voorstander van sterke verenigingen, zoals voor de sport en het cultuuraanbod. ,,Wij volgen de beantwoording nauwgezet, en zullen geen mogelijkheid onbenut laten om het hoge OZB-tarief voor sportverenigingen ter discussie te stellen," besluit De Jong.


Foto: Digitaal Dagblad