CDA Zoetermeer: help sportclubs bij subsidieaanvraag

mainImage
CDA Zoetermeer: help sportclubs bij subsidieaanvraag

CDA Zoetermeer vindt dat de gemeente Zoetermeer sportverenigingen moet helpen met hun subsidieaanvragen. ,,Verenigingen zijn afhankelijk van vrijwilligers en die weten niet allemaal hoe ze met subsidieaanvragen moeten omgaan. Hierdoor kunnen ze een welkome subsidie mislopen," zegt CDA-raadslid David Weekenstroo.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde medio juli van dit jaar 87 miljoen euro beschikbaar voor alle sportverenigingen in Nederland. Zij kunnen deze subsidie gebruiken voor de aanschaf van materialen of om de sportaccommodaties toegankelijker te maken.

,,Als vereniging moet je er wel snel bijzijn, want voor de regeling geldt: 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt',” aldus Weekenstroo. ,,Snel aanvragen dus en daarbij kunnen veel verenigingen wel wat hulp bij gebruiken."

Weekenstroo vraagt ook aandacht voor een regeling die nog maar even geldig is. ,,Tot 2019 kunnen sportverenigingen zonder winstoogmerk - vaak stichtingen - de btw verrekenen. Als ze willen investeren in de toegankelijkheid van hun accommodatie of in materialen bijvoorbeeld. Vanaf 2019 vervalt deze regeling. Dit betekent dat verenigingen soms fors hogere kosten maken."

CDA Zoetermeer heeft het college met schriftelijke vragen verzocht om clubs op deze regeling te wijzen.


Foto: Digitaal Dagblad