mainImage

CDA Zoetermeer: vaart achter inkoop jeugdzorg

29 juni 2020, 09:04 uur
Algemeen, Politiek

Het CDA Zoetermeer wil dat het college vaart zet achter de aanbesteding van de inkoop van jeugdhulp per 1 januari 2021. "Op deze manier worden jeugdzorgorganisaties en professionals gestimuleerd om beter samen te werken en kan voor hetzelfde geld een beter resultaat worden geboekt", aldus CDA-fractievoorzitter Véronique Frinking.

Laatstgenoemde en commissielid Fred Verhoeven maakten daarom de motie 'Voor hetzelfde geld naar een beter resultaat' voor het voorjaarsdebat. "De kosten voor jeugdhulp zijn in Zoetermeer in vijf jaar tijd met 10 miljoen gestegen. Mede daardoor is er inmiddels een groot tekort in de jeugdhulp. Deze drukt steeds zwaarder op de begroting van de gemeente. Dat is onwenselijk, zeker als niet duidelijk is wanneer, hoe en of er een plafond wordt bereikt", vindt Verhoeven.

Frinking: "Er is te weinig bekend over de effectiviteit van jeugdhulp en er wordt te weinig gedaan aan het voorkomen van problemen. Ook weten we te weinig over de instroom (wie verwijst en hoeveel), doorstroom (lange behandeltijd), herintreders (aantallen) en nazorg van jongeren in de jeugdhulp. Dan heb ik het vooral over jongeren tot 18 jaar die nog bij hun ouders thuis wonen en bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of psychosociale problemen hebben."