CDA Zoetermeer: Verlaag OZB-tarief voor sportverenigingen

mainImage
CDA Zoetermeer: Verlaag OZB-tarief voor sportverenigingen

Het CDA-Zoetermeer vindt dat sportclubs, scouting- en speeltuinverenigingen, buurthuizen en andere organisaties met een sociaal belang minder onroerendezaakbelasting (OZB) moeten gaan betalen. De partij heeft daar via schriftelijke vragen aan het college van B&W om gevraagd.

,,Op dit moment betalen deze organisaties nog het hoge OZB, maar dat gaat veranderen," aldus CDA-raadslid David Weekenstroo. ,,Vorige week nam de Tweede Kamer namelijk een amendement van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt aan. Dat amendement maakt het voor gemeenten mogelijk het lage OZB-tarief voor woningen te rekenen."

Verenigingen vervullen een belangrijke rol, benadrukt CDA Zoetermeer. ,,Ze brengen mensen met elkaar in contact en kunnen zorgen dat inwoners meer binding krijgen met de stad. Het is dus van essentieel belang dat er in Zoetermeer sterke verenigingen zijn. Een stabiele financiële begroting hoort daarbij. Daarom willen wij van het college weten of zij bereidt is om de OZB-verordening aan te passen en sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, buurthuizen en andere organisaties met een sociaal belang onder te brengen in het lage OZB-tarief."


| Foto: Digitaal Dagblad.