mainImage

Chapeaubeeld voor WAS-preses Van Blijswijk

22 november 2019, 10:15 uur
Algemeen

Joop van Blijswijk zal de buurtpreventiebijeenkomst met de leden van de Wijk- en Agent Samen (WAS) op 20 november 2019 waarschijnlijk niet snel vergeten. Burgemeester Charlie Aptroot zette, mede namens wijkwethouder Jakobien Groeneveld, de heer Van Blijswijk in het zonnetje. Hij ontving het chapeaubeeld als dank voor zijn inzet voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Buytenwegh.

 

De heer Van Blijswijk is sinds tien jaar voorzitter van het buurtpreventieteam Wijk- en Agent Samen (WAS) in Buytenwegh. In het team werken buurtbewoners en wijkagenten samen. Zij surveilleren in de wijk om een oogje in het zeil te houden en misstanden te signaleren. In zijn functie als voorzitter vormt Van Blijswijk al jarenlang de schakel van de buurt naar de gemeente en politie en speelt hij een rol bij de betrokkenheid en participatie van buurtbewoners. De heer van Blijswijk neemt begin volgend jaar afscheid als voorzitter van het WAS-team.

Het chapeaubeeld is een blijk van waardering voor mensen die zich op een positieve manier hebben ingezet voor de leefbaarheid in de wijken en daarmee de Zoetermeerse samenleving. De uitreiking vond plaats op de jaarlijkse buurtpreventiebijeenkomst voor leden van alle WAS-teams en de beheerders van de WhatsApp-buurtpreventiegroepen.


Foto: Gemeente Zoetermeer