College antwoordt op AED-kwestie Oosterheem

30 October 2019, 09:32 uur
Algemeen
mainImage
Zoetermeers Dagblad
AED-apparaat geïnstalleerd bij een woning aan het Ivoorwit in de wijk Rokkeveen.

Het college van Zoetermeer heeft gereageerd op de schriftelijke vragen die de LHN-fractie in september indiende over een afgewezen plaatsing van een AED in Oosterheem. Een inwoonster van het Markermeer had het initiatief genomen om een oplaadpunt voor elektrische auto’s te laten plaatsen met daaraan gekoppeld een AED. De vrouw had daarvoor afspraken gemaakt met twee bouwbedrijven. De gemeente ging uiteindelijk niet akkoord en dat wekte verbazing bij de LHN.

Het college benadrukt in zijn antwoord dat een AED gekoppeld dient te worden aan een woning en dat een laadpaal niet geschikt is.

'Het college zorgt voor een basisnetwerk van AED’s verspreid over de stad. Daarnaast is het aan (groepen) inwoners of bedrijven om dit basisnetwerk aan te vullen. Wanneer (groepen) inwoners of bedrijven zelf een AED aanschaffen of regelen, hoort daarbij ook de plaatsing. Om een AED in het systeem van HartslagNu aan te kunnen melden (zodat de AED ingezet kan worden bij een noodmelding) moet de AED aan een adres worden gekoppeld. Dit kan niet als de AED op een laadpaal in de openbare ruimte is bevestigd', aldus het stadsbestuur.

'Tot nu toe zijn alle AED’s bevestigd aan huizen of bedrijfspanden, waarvan de eigenaar/gebruiker de kosten draagt, hier maakt het college geen onderscheid in door op sommige plekken laadpalen te plaatsen in de openbare ruimte; Met de inwoonster die het verzoek heeft gedaan of een AED aan een laadpaal op de stoep kan worden geplaatst is dit besproken.  Het college heeft alternatieven aangedragen die door de inwoonster zijn afgewezen.'

Heroverwegen
Het college is niet bereid het besluit te heroverwegen of de voorwaarden aan te passen. 'Het college ziet meerwaarde in aansluiting van AED’s op het netwerk van HartslagNu. Bovendien is het eigenaarschap en beheer op deze wijze goed geborgd. Wijzigen van beleid is niet wenselijk omdat de AED’s dan niet op het netwerk van HartslagNu kunnen worden aangesloten.'

De gemeente voorziet in een netwerk van 29 openbare AED’s in de buitenruimte die 24/7 toegankelijk zijn. Dit netwerk wordt gezien als een basisvoorziening aan AED’s in de stad. Dit netwerk wordt aangevuld door particuliere AED’s die worden aangesloten op het netwerk. Het college informeert actief over het beleid rondom AED’s in de stad via onder andere de website www.zoetermeer.nl/AED.