College beantwoordt vragen over aanrijtijden ambulances na incident sporthal

mainImage
College beantwoordt vragen over aanrijtijden ambulances na incident sporthal

Het Zoetermeerse college heeft geantwoord op de schriftelijke vragen die Zó! Zoetermeer begin deze maand stelde over de aanrijtijden van ambulances. Aanleiding vormde een incident op 5 november in Sporthal De Oosterpoort waarbij een speler tijdens een zaalvoetbalwedstrijd zeer ongelukkig op het hoofd terechtkwam en naar het ziekenhuis moest. De ambulance deed er echter langer dan een halfuur over voordat het bij de sportaccommodatie in Oosterheem arriveerde.

'Ja, de ambulance was 31 minuten na de melding ter plaatse bij de sporthal in plaats van binnen de genormeerde 30 minuten (A2-rit). Dit kwam door een tweede melding waarbij sprake was van een zeer ernstige situatie en inzet met urgentie noodzakelijk was,' aldus het stadsbestuur van Zoetermeer. 'De ambulance die op weg was naar de sporthal, was vlak bij het adres van de tweede melding en heeft de rit naar de sporthal gestaakt. Direct is een andere ambulance naar de sporthal gestuurd.'

Op de vraag hoeveel ambulances er op het tijdstip van het incident beschikbaar waren, moet het college het antwoord schuldig blijven. 'Het aantal beschikbare aantal ambulances in Zoetermeer is niet exact aan te geven omdat het aantal fluctueert. RAV Haaglanden biedt ambulancezorg op de schaal van regio Haaglanden als geheel. Vrije ambulances worden daarbij steeds opnieuw gespreid over de hele regio; en zijn dus niet gemeente-afhankelijk. In alle gevallen wordt – in geval van spoed - de ambulance die er als eerste kan zijn, ingezet.'

Maatregelen


In 2017 en 2018 zijn er door RAV Haaglanden maatregelen genomen om de aanrijtijden aan te scherpen. De maatregelen die in 2018 worden ingezet betreffen; nieuwere vorm van ambulancevervoer tussen ziekenhuizen waardoor druk op de paraatheid vermindert en verdere uitbreiding van paraatheid. 'Er worden op landelijk niveau maatregelen getroffen om de instroom van verpleegkundigen te vergroten.'

In de tweede helft van 2018 en vervolgens in 2019 is de verwachting dat er een stapsgewijze verbetering optreedt richting de norm van 95%. Er is over de laatste drie maanden een eerste verbetering te zien van de prestaties, maar het college blijft de ontwikkelingen scherp in de gaten houden en daar is Zó! Zoetermeer blij mee.

'De prestaties met betrekking tot aanrijtijden worden kritisch gevolgd. Besloten is om een brief aan de RAV Haaglanden te sturen. In deze brief wordt nogmaals herhaald dat het bestuur van de VRH (Veiligheidsregio Haaglanden, red.) er op rekent dat op korte termijn verbeteringen worden gerealiseerd met betrekking tot de prestaties van de ambulancezorg. Deze brief is overigens naar alle raadsleden verstuurd.'


Foto: Digitaal Dagblad