College: woningbouw in Zoetermeer versnellen

mainImage
College: woningbouw in Zoetermeer versnellen

Het college komt met een voorstel waarin veertien bouwlocaties worden aangewezen en waarin de voorwaarden worden vastgelegd voor een voorspoedige start van de woningbouw. ,,Door dit nu al vast te leggen, versnellen we de bouwplannen. Dat is hard nodig om te zorgen voor voldoende geschikte woningen voor de Zoetermeerders. Door te bouwen voor specifieke doelgroepen vergroten we de doorstroming op de woningmarkt," zegt wethouder Robin Paalvast (wonen).

Met dit voorstel maakt het college een start met de bouw van 700 woningen per jaar. In totaal gaat het college 10.000 woningen in Zoetermeer bijbouwen en onderzoekt het de mogelijkheden om te komen tot 16.000 extra woningen.

Het woningbouwprogramma richt zich vooral op jongeren, middeninkomens en zogenoemde empty-nesters. Afgesproken is om de nieuwbouw te verdelen in 27 procent goedkope huur, 25 procent middenhuur en 48 procent koopwoningen, waarvan een beperkt percentage dure huur.

De versnelling betreft met name de grotere ontwikkellocaties in de Binnenstad en het Entreegebied-Afrikaweg.

Foto: aan de Aletta Jacobslaan en Hugo de Grootlaan in Oosterheem (T-strook) zullen ook woningen komen. Lees daarover meer in dit artikel.


Foto: Digitaal Dagblad