mainImage

College Zoetermeer ziet kansen in gevangenisgebied

1 augustus 2020, 11:25 uur
Algemeen, Politiek

Het college van Zoetermeer staat nog altijd positief tegenover een herontwikkeling van de gevangenis, zo heeft het recent laten weten aan de gemeenteraad. Ook het omliggende gebied wordt mogelijk bij de plannen betrokken.

'Herontwikkeling naar bijvoorbeeld bedrijventerrein tot een stedelijke mix met diverse programma, waaronder woningbouw, al dan niet gebruikmakend van het huidige object. De huidige omgeving geeft aanleiding om ook breder te kijken naar het gebied, verder dan alleen de locatie van de gevangenis. De volgende stap is om nader uit te werken wat wenselijk en passend is voor deze locatie, vanuit marktperspectief en beleidsperspectief, en toe te werken naar een gebiedsvisie/verkenning om te komen tot een set van randvoorwaarden (Nota van Uitgangspunten) voor dit gebied en deze locatie.'

Het Rijksvastgoedbedrijf wil nu graag in overleg met de gemeente Zoetermeer om verder te verkennen welke mogelijkheden zij ziet voor een toekomstige invulling. Het college ziet kansen in het gebied, mede in het licht van de strategie werklocaties, die 'nader verkend zouden moeten worden'.

Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt of een tijdelijke invulling van het pand mogelijk is. De gemeente is in afwachting van de uitkomsten hiervan.