D66 Z'meer: Cultuureducatie bij heropening scholen

30 April 2020, 08:12 uur
Algemeen , Politiek
mainImage
Keynai Zantingh

Op de landelijke persconferentie van 21 april werd bekendgemaakt dat kinderen en jongeren vanaf 29 april weer de ruimte krijgen voor buitensport en – spel. D66 Zoetermeer juicht dat toe, maar de partij heeft tegelijkertijd vragen aan het Zoetermeerse college.

'Ziet het college ruimte om naast sport ook cultuur mogelijk te maken voor de jeugd? Natuurlijk met dezelfde criteria als voor de sport: georganiseerd, onder begeleiding en voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar op 1,5 meter afstand. Zo ja, is het college bereid hier met culturele partners (CKC, de cultuurmakelaar en andere cultureel betrokkenen) afspraken over te maken, en ook te kijken hoe één en ander mogelijk gemaakt kan worden (bijvoorbeeld door parken, pleinen of parkeerplaatsen hiervoor te gebruiken).

Zo nee, is het college bereid bij het ministerie van VWS en OCW aan te kaarten dat het belangrijk is dat er ook ruimte komt voor het creatieve talent en het plezier dat kinderen beleven aan kunst maken?'
 
En: 'Is het college bereid om bijvoorbeeld samen met de culturele instellingen te verkennen of kinderen (op termijn) weer een bezoekje aan een museum of een andere culturele instelling kunnen brengen met hun klas, als het inderdaad zo is dat het risico voor kinderen beperkt is?'