mainImage

D66 Zoetermeer: Coronawet is geen noodzaak

25 juni 2020, 08:23 uur
Algemeen, Politiek

Minister Hugo De Jonge heeft laten weten dat de Tijdelijke wet Covid-19 niet op 1 juli ingaat. De lokale fracties van D66 in Zuid Holland, en dus ook D66 Zoetermeer, zien geen noodzaak voor de beoogde coronawet. De wet zou een directe lijn tussen maatregelen van ministers en de uitvoering daarvan door burgemeesters tot stand brengen, en dat willen de D66-fracties niet.

'Het kabinet eigent zichzelf verregaande macht toe en de wet ontbeert een solide juridische basis voor het inperken van grondrechten als de vrijheid van vereniging. Met de wet kunnen ministers buiten de Kamer om besluiten tot het verbieden van evenementen, het sluiten van scholen en ondernemingen en openbaar vervoer. Het is een blanco volmacht voor ministers om zelf coronamaatregelen af te kondigen', aldus de lokale fracties van D66.

'Het parlement en de Democratie staan daarbij buitenspel alsof we teruggaan naar koning Willem I die ook per decreet regels maakte. Met de directe lijn tussen de maatregelen van de minister en uitvoering door de burgemeester staat ook de gemeenteraad buitenspel.'

Het kabinet kan zich nu al macht toe-eigenen door de uitzonderingstoestand uit te roepen en het parlement kan daar dan in ieder geval nog weer een einde aan maken, is één van de door D66 geopperde alternatieven. 'Maar een verdere uniformering van de noodmaatregelen is ook niet langer nodig. Nu de verspreiding in beeld en onder controle lijkt, kan er beter worden teruggevallen op lokale noodverordeningen, met passende uniformering op basis van RIVM-richtlijnen, plaatselijk maatwerk en Democratische legitimatie.'


Foto: ANP