D66 Zoetermeer: Zorgen om rapport

mainImage
D66 Zoetermeer: Zorgen om rapport

Naar aanleiding van een afgelopen woensdag gepubliceerd rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft D66 Zoetermeer schriftelijke vragen ingediend bij het college. De partij maakt zich zorgen over de bevindingen, want uit het onderzoek blijkt onder meer dat het aantal werkende armen in Nederland stijgt sinds 1990 en dat Nederlandse gemeenten in hun beleid weinig specifieke aandacht besteden aan deze groep.

'Kan het college aangeven of de situatie in Zoetermeer overeenkomt met het landelijk geschetste beeld? Zo niet, kan het college aangeven waarin deze verschilt,' vraagt D66 Zoetermeer zich af. 'Heeft de gemeente een specifiek beleid gericht op deze groep(en) werkende armen? Worden er aparte rapportages voor deze groep of groepen gemaakt?'

D66 Zoetermeer wil ook weten of het stadsbestuur van plan is maatwerk voor deze groep(en) te ontwikkelen.

Foto: raadslid Frank Schoonbeek van D66 Zoetermeer.


Foto: Digitaal Dagblad