mainImage

Doneer bloemen aan (kwetsbare) Zoetermeerders

9 april 2020, 13:10 uur
Algemeen

Veel ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap in Zoetermeer zitten thuis omdat dagactiviteiten niet meer doorgaan en/of ze niet naar buiten kunnen, omdat ze tot de risicogroep behoren. Stichting Present Zoetermeer wil die mensen een steuntje in de rug geven door middel van een bloemenactie.

Meedoen? Ga naar de website presentzoetermeer.nl/doneer-een-bloemetje/  en doneer daar een bloemetje. U kunt ook een bedrag van €5,00 (of een veelvoud) overmaken op NL57 RABO 0388 1444 32 t.n.v. Present Zoetermeer o.v.v. ‘Bloemenactie’.

Stichting Present Zoetermeer zorgt dan dat de bloemetjes via de maatschappelijk organisaties bij de mensen komen. Daarnaast steunt u hierbij de bloemensector. 'Zo verspreiden we ook in deze tijd wat extra liefde!'