mainImage

Extra raadsvergadering aanbeveling burgemeester

Huidig waarnemend burgemeester van Zoetermeer, Jan Pieter Lokker.
12 juni 2020, 13:15 uur
Algemeen, Politiek

Tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 18 juni 2020 bespreekt de Zoetermeerse raad de aanbeveling voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van Zoetermeer. Deze bijzondere vergadering vindt, na een korte openbare opening om 20.00 uur, besloten plaats.

Na de besloten bespreking over de bevindingen van de vertrouwenscommissie en stemming, wordt in een openbaar deel van de vergadering de eerst aanbevolen burgemeesterskandidaat bekendgemaakt. Deze bekendmaking, waarvan het tijdstip nog niet bekend is, is live te volgen via internet.

De gemeenteraad zal twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Vertrouwenscommissie
De Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, ontving elf sollicitaties voor de burgemeesterspost in Zoetermeer. De vertrouwenscommissie heeft vervolgens gesprekken gevoerd met de geselecteerde kandidaten. De aanbeveling wordt gedaan op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets van de nieuwe burgemeester.

De vertrouwenscommissie bestaat uit twaalf gemeenteraadsleden, de griffier als secretaris van de commissie, de gemeentesecretaris en een wethouder in de rol van adviseur van de vertrouwenscommissie. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting per 1 oktober 2020 het ambt gaan bekleden. Tot die tijd zal de heer Jan Pieter Lokker als waarnemend burgemeester aanblijven.