Gemeente sluit 2017 met voordelig financieel resultaat af

mainImage
Gemeente sluit 2017 met voordelig financieel resultaat af

De gemeente Zoetermeer sluit het jaar 2017 af met een voordelig resultaat van bijna 3 miljoen euro. Uitgedrukt in het totaal van de begroting van 385 miljoen euro is dat een verschil van minder dan één procent. De bedoeling is dat de helft van het financieel resultaat wordt overgeheveld naar het jaar 2018 voor activiteiten die aanvankelijk in 2017 uitgevoerd zouden worden. Het college heeft de jaarstukken aan de gemeenteraad voorgelegd om deze te bespreken in het resultatendebat op 4 juni van dit jaar.

In de jaarrekening komt naar voren dat er hogere kosten waren in het sociaal domein, vooral in de jeugdzorg. Ook het aantal bijstandsuitkeringen pakte hoger uit. De bijdrage aan Sociaal Werkbedrijf DSW was hoger als gevolg van meer mensen die gebruik maakten van deze voorziening; daarnaast is een eenmalige voorziening getroffen in verband met een mogelijke beëindiging van de samenwerking met andere gemeenten in het Sociaal Werkbedrijf.

Er waren ook meevallers. De gemeente ontving een hogere uitkering vanuit het Rijk. Daarnaast waren er voordelen op rente, afvalinzameling en het onderhoud van de riolering. ,,Aan het eind van deze collegeperiode sluiten we ook het laatste jaar goed af. Het voordelig resultaat kan het nieuwe college goed gebruiken bij haar plannen voor komend jaar," aldus wethouder Robin Paalvast van financiën.


Foto: Digitaal Dagblad