Gemeente stelt extern onderzoek in naar Molenstraat

mainImage
Gemeente stelt extern onderzoek in naar Molenstraat

De gemeente Zoetermeer stelt een extern onderzoek in naar de kwaliteit van de essen aan de Molenstraat. Dit betekent dat er geen kapvergunning wordt aangevraagd. Wel is duidelijk dat een aantal bomen is aangetast door de essentaksterfte. Komende tijd worden deze bomen dan ook extra gecontroleerd op dood hout en dit zal regelmatig worden verwijderd. De bewoners aan de Molenstraat zijn hier inmiddels per brief over geïnformeerd, zo meldt de gemeente.

Bewoners ontvingen eind september een brief waarin het voornemen stond om vijftig bomen te kappen aan de Molenstraat vanwege de aanwezigheid van de essentaksterfte. Deze brief zorgde volgens de gemeente voor veel onrust gezorgd bij bewoners.

'De gemeente had voorafgaand aan de brief eerst de bewoners moeten informeren en betrekken. De gemeente heeft zijn excuses aangeboden aan de bewoners over deze gang van zaken.'

De essentaksterfte speelt ook in de naastgelegen straten, bij de Jan Hoornstraat en de Cornelis van Eerdenstraat. Het gaat hierbij niet alleen om de essentaksterfte, maar ook om bomen die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Omdat deze woningen gerenoveerd worden, komt er ook een nieuw groenplan. Daar worden de zieke en oude bomen in meegenomen. Deze bewoners zijn inmiddels ook per brief geïnformeerd.

Onderzoek


Een extern bureau wordt ingeschakeld om het onderzoek uit te voeren. Na oplevering van het rapport gaat de gemeente met bewoners van de Molenstraat in gesprek over de resultaten van het onderzoek. Vervolgens wil de gemeente samen met de bewoners kijken naar een voor alle partijen aanvaardbaar toekomstperspectief voor de laan. Het onderzoek bestaat onder andere uit: de mate van aantasting van de bomen, de levensverwachting, de risico’s en de mogelijkheden voor aanplant van nieuwe bomen.

Veel essen in Zoetermeer zijn aangetast door de essentaksterfte. Deskundigen van de gemeente volgen dit op de voet en ook de ontwikkelingen in het land. Als de ziekte doorzet, wat de verwachting is, zullen zich niet acceptabele risico’s voor gaan doen en moeten bomen toch worden gekapt. Ook elders in de Molenstraat staan essen. Deze zijn nog niet eerder gecontroleerd, maar dat gaat de gemeente komende weken doen.

Fotobron: www.zoetermeersdagblad.nl.


Foto: Digitaal Dagblad