Gemeente Zoetermeer heeft begroting 2019 nog niet rond

mainImage
Gemeente Zoetermeer heeft begroting 2019 nog niet rond

De gemeente Zoetermeer heeft, zoals wij eerder publiceerden, te maken met veel hogere uitgaven rond de Jeugdhulp Zorg. Dit heeft gevolgen voor de begroting voor 2019 en volgende jaren, meldt het stadsbestuur vandaag in een verklaring.

'Gezocht wordt naar mogelijkheden voor structurele dekking van 8 à 9 miljoen euro de komende jaren. Voor dit jaar wordt de dekking (deels) gevonden door het inzetten van reserves naast het accepteren van een mogelijk begrotingstekort,' aldus het college.

'Het tekort is niet op te lossen met beperkte aanpassingen in beleid of efficiency. De zoektocht naar dekking van de tekorten richt zich niet alleen op kortetermijnoplossingen, maar zeker ook naar oplossingen op de langere termijn. En dat vraagt tijd.'

Het college kijkt naar alle posten uit de begroting, waarbij niets uitgesloten wordt. Naar kostenbesparing en naar inkomstenverhoging. Het college wil ook helder krijgen waardoor de kosten van Jeugdhulp Zorg zijn gestegen en hoe zij deze beheersbaar kunnen houden.

Begrotingsvoorstel


Eind oktober stuurt het college een afrondend begrotingsvoorstel naar de raad voor het begrotingsdebat in november. In dit voorstel wordt ingegaan op het financiële perspectief voor de structurele gevolgen van het tekort, dekkingsvoorstellen op korte termijn en de procedure hoe de structurele maatregelen worden gevonden.

Foto: het college van Zoetermeer voor de periode 2018-2022.

Fotobron: Fotoflex.


Foto: Digitaal Dagblad