Gemeente Zoetermeer ondertekent Green Blue Deal

mainImage
Gemeente Zoetermeer ondertekent Green Blue Deal

De gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland onderzoeken de mogelijkheid om in het westelijke deel van de Meerpolder een waterbergingsgebied te realiseren. Hierdoor kan de polder, gelegen tussen Zoetermeer en Leidschendam, ook aantrekkelijker worden voor weidevogels en natuurliefhebbers. Daarom werd afgelopen maandag op 29 oktober de 'Green Blue Deal' ondertekend door bovengenoemde partijen. Hierin staat de intentie van de plannen beschreven.

De Green Blue Deal werd ondertekend op het provinciehuis in Den Haag, in aanwezigheid van gedeputeerde Han Weber (provincie Zuid-Holland), hoogheemraad Sjaak Langeslag (hoogheemraadschap van Rijnland) en de wethouders Jakobien Groeneveld (gemeente Zoetermeer) en Nadine Stemerdink (gemeente Leidschendam-Voorburg).

Komende maanden verkennen de partijen wat de mogelijkheden zijn voor een succesvolle herinrichting van de Meerpolder. Partijen gaan uitzoeken welke maatregelen nodig zijn en hoe deze gefinancierd kunnen worden. Uitgangspunt is, dat alle partijen zelf zorgdragen voor de financiering van de maatregelen die zij willen nemen.

De invulling van de maatregelen gebeurt in samenspraak met ondernemers en omwonenden. Het streven is dat al in 2019 de eerste veranderingen in het gebied zichtbaar worden, aldus de gemeente Zoetermeer.

Fotobron: gemeente Zoetermeer.


Foto: Digitaal Dagblad