Gemeente Zoetermeer zet kunstpilot stop

mainImage
Gemeente Zoetermeer zet kunstpilot stop

De gemeente Zoetermeer heeft besloten geen vervolg te geven aan de in november 2017 gestarte pilot 'Ruimte voor de kunst'. Gedurende de pilotperiode werd de gehele buitenruimte van de stad opengesteld voor de kunst van (opkomende) kunstenaars. De pilot had als opzet dat initiatieven van kunstenaars werden gefaciliteerd en ondersteund en dat bewoners enthousiast werden gemaakt voor deze initiatieven.

De kunstenaar kon het initiatief in samenspraak verder ontwikkelen via www.doemee.zoetermeer.nl. In het geval er nog geen plek bedacht is, kon de kunstenaar zijn kunstwerk ook aanbieden op www.doemee.zoetermeer.nl. Geïnteresseerde inwoners konden dan reageren. Dit was volgens de gemeente een laagdrempelige vorm om de animo vanuit inwoners te genereren en ook daadwerkelijk contact te leggen.

Uitgangspunt in de pilot was dat de kunstenaars de initiatiefnemers bleven, maar gedurende het proces ondersteund zouden worden door de gemeente bij het verstrekken van informatie over en het verzorgen van eventuele verdere begeleiding rond alles wat er bij komt kijken om dit zelf te regelen. De pilot leverde weliswaar vier initiatieven op, maar niet op de manier zoals de gemeente dat graag had gezien.

'De initiatieven die zijn geplaatst op www.doemee.zoetermeer.nl zijn niet afkomstig van kunstenaars, maar van bewoners. En uiteindelijk hebben deze ook, ondanks de aangeboden hulp van de gemeente, ook niet geleid tot nieuwe kunstobjecten in de openbare ruimte,' aldus het college.


Foto: Digitaal Dagblad