GL en D66: 'Ontmoedig gebruik wegwerpplastic in Zoetermeer'

mainImage
GL en D66: 'Ontmoedig gebruik wegwerpplastic in Zoetermeer'

De Zoetermeerse fracties van GroenLinks en D66 maken zich grote zorgen over het plastic zwerfafval in de stad. Het verminderen van het gebruik van plastic wegwerpartikelen zien de partijen als mogelijke oplossing. Er zijn bij het stadsbestuur schriftelijke vragen over ingediend.

'Door het terugdringen van het gebruik van plastic zal er ook minder zwerfafval zijn, wat goed is voor de uitstraling van de publieke ruimte,' zijn D66 en GroenLinks van mening. 'Vanuit de Rijksoverheid is er al een verbod op gratis plastic tassen. Er zijn wat uitzonderingen, bijvoorbeeld voor onverpakt fruit, vis en vlees. Dit verbod lijkt nu al effectief te werken.'

Aan het college van Zoetermeer is gevraagd welke mogelijkheden er zijn om plastic wegwerpafval in Zoetermeer terug te dringen. 'Is het college bereid om over de reductie van het gebruik van plastic tasjes in overleg te treden met winkeliers- en ondernemersorganisaties in Zoetermeer,' is één van de vragen.

GroenLinks en D66 vragen verder of het college met andere gemeenten van gedachte wil wisselen over het thema. Ook vragen de fracties zich af hoe het stadsbestuur aankijkt tegen een algemeen verbod voor het verstrekken van plastic tasjes in Zoetermeer.

Fotobron: ANP.


Foto: Digitaal Dagblad