Zoetermeers Dagblad | Goedkeuring subsidie Stadsboerderij De Balijhoeve
mainImage

Goedkeuring subsidie Stadsboerderij De Balijhoeve

19 februari 2020, 13:31 uur
Algemeen

Stadsboerderij De Balijhoeve in Rokkeveen kan een subsidie ontvangen van € 75.000 van de Landschapstafel Hof van Delfland om de educatie over en recreatie in het groene omliggende Balijbosgebied te verbeteren. Ter goedkeuring voor de renovatieplannen is deze week met algemene stemmen een raadsvoorstel aangenomen in de Zoetermeerse gemeenteraad.

Vanuit de subsidie zal de recreatie van zeer kwetsbare ouderen op het terrein van De Balijhoeve een plek krijgen door de aanleg van een zogeheten beleeftuin. Op het terrein van de stadsboerderij zal tevens het beginpunt van een bijenlint worden aangelegd. Het bedrag van 75.000 euro wordt in 2020 beschikbaar gesteld voor onder meer de eerdere genoemde zaken. De voorgenomen projecten zullen dit jaar worden gerealiseerd.

Landschapstafel Hof van Delfland is een samenwerkingsverband van dertien gemeenten, vier natuurbeherende organisaties en twee Hoogheemraadschappen. Met uiteenlopende initiatieven zorgt deze organisatie voor het behoud van het groene gebied. Daarnaast heeft het als doel om het voor stadsbewoners, dorpsbewoners en bewoners van het buitengebied aantrekkelijk te maken om te recreëren in die groene gebieden.


Foto: Zoetermeers Dagblad