'Zorgen over dienstverlening gemeente Zoetermeer'

mainImage
'Zorgen over dienstverlening gemeente Zoetermeer'

De fractie van GroenLinks Zoetermeer maakt zich zorgen over de dienstverlening van de gemeente Zoetermeer. Uit recent onderzoek 'Bereikbaarheid Gemeenten 2018' van onderzoeksinstituut Wij Verdienen Beter (2018) blijkt dat 143 van de 380 gemeenten (onder andere Zoetermeer) er niet in slagen e-mails van burgers op tijd te beantwoorden. Als onderdeel van het onderzoek werd aan de gemeenten per e-mail een eenvoudige vraag gesteld over het verstrekken van de gemeentebegroting.

Overeenkomstig de e-mailgedragslijn voor overheden moeten vragen via de e-mail binnen twee werkdagen beantwoord zijn. 'Voor Zoetermeer blijkt dat tussen de twee en vier maanden te liggen. Op de website van de gemeente is tevens het e-mailadres niet goed vindbaar,' aldus GroenLinks.

De partij heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld. Het wil weten of het stadsbestuur op de hoogte is van dit onderzoek en zich er in herkent. 'Indien ja, wat vindt het college hiervan? Indien nee, waarom niet? Welke concrete acties gaat het college ondernemen om de situatie te verbeteren en zorg te dragen voor een betere dienstverlening?'


Foto: Digitaal Dagblad