Groots opgezet Onderwijs Debat op komst

mainImage
Groots opgezet Onderwijs Debat op komst

Op de Francois Vatelschool wordt op woensdag 6 februari 2019 vanaf 16.00 uur aan de Granaathorst 20 in Den Haag een groots opgezet Onderwijs Debat gehouden, waar met behulp van diverse stellingen de toekomst van het VMBO-Onderwijs wordt belicht. Eerst is er een Leerlingen Debat, daarna volgt om 17.00 uur het ‘grote’ Onderwijs Debat.

Het VMBO- onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer staat tijdens het evenement centraal. De organisatie is in handen van journalist en debatorganisator Bart Bakker. De cameraploeg van John Meijer zal het debat dan ook vastleggen.  In de zaal zijn gespreksleiders aanwezig om het publiek actief bij het debat te betrekken.

Nog niet eerder werd er in Den Haag op zo’n grootschalige een debat over het VMBO-onderwijs georganiseerd. Tijdens het debat zal door middel van stellingen, die worden besproken door wethouders, raadsleden, bestuurders en specialisten kennis worden gedeeld. Ook ondernemers worden hierbij betrokken. Er zijn honderden gasten uitgenodigd.

Bijdrage

"Op deze manier willen we een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie die speelt rondom het onderwijs," aldus Remco Hulsbergen, die namens de stichting Spinoza directeur is van Veurs Voorburg en de Francois Vatelschool.  "De stellingen zijn de toegevoegde waarde van het debat. Dit debat vormt een passende gelegenheid om relaties en belanghebbenden te laten zien waar het VMBO-onderwijs voor staat, welke visie men heeft op de huidige vraagstukken zoals de nieuwe ontwikkelingen, de kosten, de veranderende maatschappij en welke invloed dit heeft op leerlingen en hun omgeving."

Ontwikkelingen

"Door middel van dit debat staan we stil bij de laatste ontwikkelingen in het VMBO-onderwijs in Den Haag en omliggende gemeenten," vervolgt Remco Hulsbergen. "Zoals iedereen inmiddels uit de media heeft begrepen, is er veel te doen rondom het VMBO-onderwijs. Vanuit maatschappelijk oogpunt willen we door middel van dit debat hier uitvoerig aandacht aan schenken. Onze scholen werken nauw samen met gemeenten en hebben samenwerkingsverbanden met andere onderwijs-gerelateerde organisaties om leerlingen voor te bereiden op een succesvolle overstap naar het vervolgonderwijs."

Stellingen

"Aan de hand van diverse stellingen zullen onderwijsspecialisten, ondernemers, wethouders en raadsleden debatteren over de uitdagingen binnen het onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer," vervolgt Remco Hulsbergen. "Wat is er nodig om ook in de toekomst het VMBO-onderwijs van een kwalitatief hoog niveau voor alle leerlingen te garanderen? Voorafgaande aan het debat door de specialisten zal als introductie een aantal leerlingen aan een leerlingen-debat over het VMBO-onderwijs deelnemen."

Investeren

"Een achterliggende gedachte is ook: ‘Hoe beter je investeert in leerlingen, hoe beter dat is voor hun toekomst’. Het gebeurt in een levensfase dat zij worden gevormd. Alles wat het onderwijs er dan ‘in stopt’ is een investering voor later. Gun VMBO-leerlingen de kans om zich te ontwikkelen tot de sociale en betrokken burgers van de toekomst. We pleiten voor doorgaande leer- en ontwikkellijnen en als het even kan een basis toegangsrecht voor alle leerlingen. Iedereen moet op een goede manier onderwijs kunnen volgen," besluit Remco Hulsbergen.

Interesse om het Onderwijs Debat als gast bij te wonen en zodoende ook je visie toe te lichten?  Meld je dan aan via [email protected] (Na afloop is er een netwerkbijeenkomst) 

Beeldrecht: Stockfoto


Foto: Digitaal Dagblad