Het gevaar van vochtige hittegolven voor mensen

20 May 2020, 16:08 uur
Algemeen
mainImage
Ingezonden

We zitten midden in de coronacrisis, maar er is al een volgende crisis op komst. Een team onder leiding van het Institute of Technology in Californië waarschuwt voor de combinatie van hittegolven en extreem hoge luchtvochtigheid. Dit kan dodelijke gevolgen hebben voor de mensen. Het is niet voor het eerst dat hierover geschreven wordt; eerdere studies toonden al aan dat de ontwikkelingen bijzonder gevaarlijk kunnen zijn voor landen in een tropisch klimaat. Het nieuwe onderzoek gaat er echter vanuit dat de situatie in veel meer gebieden gevaarlijke situaties op kan leveren.

Waarom is dit zo gevaarlijk voor de mens?
Hoge temperaturen zijn niet direct gevaarlijk voor de mens. Ons lichaam zorgt er namelijk zelf voor dat de lichaamstemperatuur verlaagd wordt, voornamelijk door te zweten en de mate van activiteit te reduceren. Veel drinken is belangrijk tijdens hoge temperaturen, omdat het lichaam dan de zelfregulerende functies behoudt.
Wanneer de hoge temperaturen gepaard gaan met een hoge luchtvochtigheid, kan dit dodelijke gevolgen hebben. Bij hoge luchtvochtigheid is transpireren namelijk niet of nauwelijks mogelijk. Het vocht kan dan niet de lucht in en blijft op de huid zitten, waardoor zweten onmogelijk wordt. Het gevolg is dat het lichaam aan de kook raakt en dit heeft dodelijke gevolgen.

Wat kunnen we hier preventief aan doen?
Onderzoekers hebben in het rapport oorzaken gevonden voor de hogere temperaturen en luchtvochtigheid, maar echt preventieve maatregelen voor de korte termijn zijn er niet. Vooral niet omdat er al meerdere hittegolven met hoge luchtvochtigheid geweest zijn de afgelopen jaren.
De manier waarop mensen deze situaties overleefd hebben, is vooral door in auto’s te gaan zitten met airconditioning, gebouwen en het nemen van koude douches om de lichaamstemperatuur te verlagen. Daarmee wordt het belangrijk om de aandacht te vestigen op mechanische ventilatie in woningen, omdat natuurlijke ventilatie in deze omstandigheden geen enkel soelaas biedt.
Airconditioning dus en aanpassen van de ventilatietechnieken die op dit moment gebruikt worden. In veel gevallen kan de consument hiervoor aankloppen bij de hypotheekverstrekker. Is dat niet mogelijk, dan is een persoonlijke lening vaak de oplossing. Wat kun je lenen: DeNederlandseKredietmaatschappij werkt samen met 5 partnerbanken zodat je direct verschillende voorstellingen op tafel krijgt. Zo kies je zelf de beste persoonlijke lening.

Lopen we risico in Nederland?
Onderzoekers wijzen erop dat Europese landen bijzonder kwetsbaar zijn wanneer de hittegolven doorzetten met hoge luchtvochtigheid, vooral omdat airconditioning hier niet standaard is. In de zomers van 2019, 2018 en 2010 hebben hittegolven al tal van dodelijke slachtoffers geëist; het is dus hoog tijd om hier meer aandacht voor te maken.