Het is weer raak bij het Noord Aa

mainImage
Het is weer raak bij het Noord Aa

Geheel conform de dubieuze traditie is er weer blauwalg geconstateerd in de Zoetermeerse Plas bij het Noord Aa en de speelvijver. Er geldt sinds 13 juni jongstleden een officiële waarschuwing, dit houdt in dat zwemmen op de eerder genoemde plekken slecht kan zijn voor de gezondheid. Het blauwalgprobleem duikt jaarlijks rond de lente- en zomerperiode op in Zoetermeer en nog altijd is er geen oplossing gevonden. Het Hoogheemraadschap Rijnland beheert de waterkwaliteit, verzorgt de watercontroles en communiceert via borden in het Noord Aa-gebied en op www.zwemwater.nl.

Foto: de Zoetermeerse Reddingsbrigade op de Zoetermeerse Plas.


Foto: Digitaal Dagblad