mainImage

Het Noord Aa gaat veranderen

Het Noord Aa-strand en de Zoetermeerse Plas.
22 november 2019, 10:23 uur
Algemeen

In de komende jaren wordt een gedeelte van de populieren bij reacreatiegebied Noord Aa in fases vervangen door andere boomsoorten. De gemeente wil er een gevarieerder bosgebied van maken. De eerste kapfase van 310 populieren is nu begonnen en duurt tot 28 februari 2020. Vanaf eind januari 2020 komen hier 350 nieuwe bomensoorten en heesters voor terug.

 

Aan de noordkant van het Noord Aa zijn in de jaren '70 en '80 populieren aangeplant als productiebos. Dit bos bestaat uit snelgroeiende populieren met het oorspronkelijke doel om ze te kappen voor de productie van hout of papier. In de loop der jaren is dit principe losgelaten en zijn de bomen blijven staan.

Momenteel is het bos niet goed meer te beheren omdat er onveilige situaties ontstaan. Populieren zijn snelgroeiende bomen en hebben zacht hout dat op latere leeftijd makkelijker afbreekt of uitscheurt. Daarom heeft de gemeente dit jaar een extern bureau ingeschakeld voor advies. Met het uitgangspunt dat het bos niet alleen behouden blijft, maar ook veel gevarieerder wordt en er meer biodiversiteit is voor de lange termijn.

Boomvervanging in fases
Vanaf dit jaar tot 2028 worden de populieren in het bos in fases gekapt en weer aangeplant met een gevarieerd assortiment bestaande uit onder meer; zwarte elzen, fladderiepen, tamme kastanjes, haagbeuken, walnoten, populieren, zwarte berken, hazelaars, eensteilige meidoorns en boswilgen. Bij de kap en herplant van de bomen houdt de gemeente rekening met de bestaande flora en fauna in het bos.

Veiligheid van het bos
In de afgelopen jaren zijn meerdere ernstige ongelukken gebeurd en auto’s beschadigd door afgebroken takken of omgewaaide bomen. De afgelopen tijd heeft de gemeente al meerdere keren noodkap moeten plegen bij een hevige storm. Uit een inventarisatie blijkt dat delen van de populieren aan vervanging toe zijn om de veiligheid te garanderen in het gebied zelf en de omliggende wegen en paden.

Eind augustus is het rapport van het externe bureau besproken met de community Noord Aa en de natuurverenigingen. Daarna is begin september een rondleiding door het bos gemaakt met bewoners, raadsleden, de community, natuurverenigingen en andere belangstellenden om de huidige situatie van het bos te laten zien en de plannen toe te lichten.


Foto: Zoetermeers Dagblad