Hoger pensioen voor velen nog niet in zicht

mainImage
Hoger pensioen voor velen nog niet in zicht

Een groot deel van de Nederlandse pensioengerechtigden moet voorlopig nog wachten op een verhoging van hun pensioen. Pensioenfondsen verbeterden in het derde kwartaal weliswaar hun financiële positie, maar een aanzienlijk deel kwam niet boven het minimaal vereiste niveau om te mogen indexeren. Dat maakte De Nederlandsche Bank (DNB) bekend.

Pensioenfondsen verbeterden hun beleidsdekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen, in doorsnee tot 109 procent aan het einde van september. Om pensioenen al dan niet gedeeltelijk mee te laten stijgen met de inflatie, is een beleidsdekkingsgraad van minimaal 110 procent vereist.

Volgens DNB zijn in totaal 2,2 miljoen pensioengerechtigden en 4,2 miljoen actieve deelnemers aangesloten bij een pensioenfonds dat dit niveau nog niet haalt. Bij de fondsen die wel de pensioenen kunnen indexeren, zijn 1,1 pensioengerechtigden en 1,4 miljoen actieve deelnemers aangesloten. (ANP)


Foto: Digitaal Dagblad