Hoop weerstand tegen Van Doornenplantsoen als zwembadlocatie

mainImage
Hoop weerstand tegen Van Doornenplantsoen als zwembadlocatie

Er is behoorlijk wat weerstand tegen het Van Doornenplantsoen als mogelijke nieuwe zwembadlocatie in Zoetermeer. Dat bleek gisteravond tijdens een drukbezochte commissievergadering waarbij het raadsvoorstel uitgebreid aan bod kwam. In dit vorige maand gepresenteerde plan dient de gemeenteraad een keuze te maken tussen het Van Doornenplantsoen en het Van Tuyll Sportpark, waarna De Driesprong zijn deuren moet sluiten.

Vooral bij korfbalvereniging SV Phoenix, gesitueerd aan het Van Doornenplantsoen, is weinig begrip voor de collegeplannen. Voorzitter Jan Beunder, gesteund door een groot aantal clubleden op de publieke tribune, liet zich als één van de insprekers kritisch uit. ,,De snelheid waarmee nu besluiten richting de raad gaan, is bijna een garantie op problemen in een later stadium."

'Raadsvoorstel niet besluitwaardig'


De preses gaf aan dat SV Phoenix pas op 5 oktober werd geïnformeerd, terwijl de inhoud van het raadsvoorstel al een week bekend was bij de gemeenteraad. ,,Een gebrek aan informatie," liet Beunder verder optekenen. En: ,,Is het niet vreemd dat er een onderzoek naar 16 locaties is gedaan, maar dat u (de gemeenteraad, red.) op basis van dit voorstel alleen een afweging mag maken tussen twee locaties? Een integrale afweging van alle locaties ontbreekt. Dit raadsvoorstel is niet besluitwaardig."

Ook bij de commissieleden van de diverse fracties is er een voorkeur voor het Van Tuyll Sportpark. ,,Wij zijn geschrokken van het Van Doornenplantsoen als locatie," aldus Willeke Mertens, commissielid van Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ). Zelfs verantwoordelijk wethouder Ingeborg ter Laak gaf aan verrast te zijn dat het Van Doornenplantsoen één van de twee opties is. Er wordt onder meer gevreesd voor een verkeersinfarct in het gebied en overlast voor de huidige bezoekers van de locatie, zoals de leden van SV Phoenix en (fietsende) scholieren van onder meer het Erasmus College.

Financiële strop?


Verder vroegen onder meer de SP en PVV zich af uit welk potje dit gaat komen. Vooral nu de gemeente Zoetermeer met ingang van 2019 kampt met een structureel begrotingstekort, met dank aan het jeugdhulpfiasco. Met de sloop van De Driesprong aan de Van Stolberglaan, en de nieuwbouw van zwembad en sporthal, is een investering gemoeid van ruim 31 miljoen euro, met een exploitatietekort van circa 1,25 miljoen.

Het raadsvoorstel dat voorligt is een gevolg van de ellende die in 2011 begon toen de gemeente Zoetermeer besloot om recreatief zwemmen niet langer als gemeentelijk product aan te bieden en daaropvolgend zwembad Het Keerpunt te sluiten en in de verkoop te doen.

Eind 2017 besloten raad en college tot een onderzoek naar nieuwe geschikte zwembadlocaties, vanwege de enorme vraag onder Zoetermeerders naar recreatief zwemwater. De raad zal in een later stadium over dit plan beslissen.

Foto: de velden van SV Phoenix aan het Van Doornenplantsoen.

Fotobron: www.zoetermeersdagblad.nl.


Foto: Digitaal Dagblad