mainImage

'Huis met een Hart' in de Zoetermeerse wijken?

29 juni 2020, 12:23 uur
Algemeen, Politiek

CDA Zoetermeer vindt dat alle Zoetermeerse wijken een 'Huis van de Wijk' verdienen en heeft daarom een motie opgesteld waarover vanavond gestemd wordt door de gemeenteraad. Het Huis van de Wijk is een plek om elkaar te ontmoeten en waar iedereen welkom is. Of het nu is voor een bakje koffie met buurtgenoten, samen bezig zijn met een hobby, een gesprek met een ambtenaar of iemand van de woningcorporatie.

CDA-commissielid Maria Pronk en raadslid David Weekenstroo maakten daarom de motie 'Een Huis met een Hart midden in de wijk’ voor het Voorjaarsdebat. "De coronatijd laat zien dat mensen een grote behoefte hebben aan sociaal contact", vertelt Weekenstroo.

"Gelijktijdig zien we ook dat de wijkposten sluiten en plaats maken voor wijkgericht werken. Helaas gaat die ontwikkeling langzaam. Actieve bewoners nemen de regie over. Ze organiseren bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en ondersteunen elkaar. Het Huis van de Wijk breidt voort op deze ontwikkeling."

Brug
Het Huis van de Wijk moet een plek worden waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. "Het huis wordt een brug tussen bevolkingsgroepen", aldus Maria Pronk. "Een plek midden in de samenleving met een duidelijke signaleringsfunctie. De vrijwilliger achter de bar kan misschien niet het eenzame gevoel bij iedere bezoeker wegnemen, maar kan hem wel in contact brengen met de professionele zorg, waarmee het Huis samenwerkt."

Verbinding
Het Huis van de Wijk gaat verder dan omkijken naar elkaar en lief en leed delen. "Natuurlijk is oma die verder geen familie in de buurt heeft welkom in het Huis. Ze kan met anderen uit de wijk een hapje eten", zegt commissielid Maria Pronk. "Maar het is ook belangrijk om verbinding te houden met de professionals. Mensen van de gemeente of woningbouwcoöperatie bijvoorbeeld. Als het aan ons ligt, komen er wekelijks spreekuren. In plaats van dat je als bewoner naar het Stadhuis of kantoor van de corporatie moet, komen de professionals naar jou toe. Dat geldt ook voor de wijkwethouders; spreekuur van de wethouder in het Huis van de Wijk."

Meer mogelijkheden
Weekenstroo ziet nog meer mogelijkheden voor het Huis van de Wijk. "Het kan ook een plek zijn waar zzp'ers kunnen vergaderen. Of een plek worden waar kinderen na schooltijd huiswerkbegeleiding krijgen als ze dat nodig hebben. En zo zijn er nog wel een aantal functies te verzinnen. Daarom vragen wij het college in onze motie om te kijken hoe een Huis van de Wijk vormgegeven kan worden en aan de slag te gaan waar dat al mogelijk is."