Interessante subsidie voor Zoetermeerders

mainImage
Interessante subsidie voor Zoetermeerders

Zoetermeerders die door renovatie hun huis gasloos willen maken, kunnen hiervoor subsidie krijgen. De gemeente Zoetermeer stelt een subsidie van totaal 50.000 euro ter beschikking voor de aanpassingen aan bestaande huizen. Per woning waar de aardgasaansluiting verdwijnt, wordt er een vast subsidiebedrag van 4.000 euro toegekend. De gemeenteraad heeft besloten dat de subsidieregeling van de motie Groene Leges met deze extra subsidie uitbreiding krijgt.

Wethouder Robin Paalvast is enthousiast over de subsidieregeling. ,,De komende jaren moet veel gebeuren om huizen energieneutraal te krijgen. Wij willen met deze subsidie de inwoners stimuleren om hun huis te renoveren en vervolgens het aardgas in hun woning af te sluiten. De subsidie kan gebruikt worden om de woning beter te isoleren en om installatietechnische maatregelen te nemen om daarmee aardgasvrij te worden."

Deze regeling richt zich op het aardgasvrij maken van bestaande woningen. In de subsidieregeling wordt geen keuze gemaakt voor een vervangende voorziening voor aardgas. Er zijn wel enkele oplossingen die expliciet worden uitgesloten van subsidie. Dat betreft enerzijds alternatieven als hout of biomassa, die vanwege de emissies naar de directe omgeving niet gewenst zijn en anderzijds andere fossiele brandstoffen, zoals butagas of stookolie, die in geen enkel opzicht een verbetering opleveren. De regeling wordt in 2019 geëvalueerd.

Op www.duurzaamzoetermeer.nl is meer informatie te vinden over de subsidieregeling. Vanaf 29 juni is de subsidie aan te vragen via deze website.


Foto: Digitaal Dagblad