mainImage

Interview Björn Bos over project In de Lift

Tijdens In de Lift op 19 september 2019 in Ter Zake Het Ondernemershuis in Zoetermeer. De twee dames in het midden op de voorgrond zijn kandidaat, de mevrouw rechts op voorgrond (met de rug naar het beeld) is ondernemer.
6 november 2019, 10:06 uur
Algemeen

De gemeente Zoetermeer startte vorig jaar het project In de Lift samen met het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal en de Werkacademie. Hierbij krijgen werkzoekenden de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze en in een comfortabele omgeving in contact te treden met werkgevers. Het project werpt inmiddels zijn vruchten af, zo schetst trainer/coach Björn Bos van de Werkacademie.

 

Oorsprong
In de Lift vindt zijn oorsprong in Den Haag en na succesvolle edities besloot ook Zoetermeer het concept uit te rollen. Bos: "In de Lift is een netwerkbijeenkomst waarbij werkzoekenden de gelegenheid krijgen om op een laagdrempelige manier in contact te komen met werkgevers. Wij proberen hiermee de spanning van een sollicitatiegesprek of een échte netwerkbijeenkomst wat weg te nemen, de scherpe kantjes eraf te halen. Op die manier kunnen mensen zich in een prettige omgeving oriënteren. Het is ooit in Den Haag ontstaan voor jongeren en wij hebben het in Zoetermeer ook uitgerold in 2018."

Er zijn nu drie edities voor jongeren geweest en één voor ouderen. De deelnemers zijn mensen met een ww- of bijstandsuitkering die extra steun kunnen gebruiken. Zij worden aangemeld via hun werkcoach en zodoende ontstaat er een vooraf geselecteerde groep van in de meeste gevallen circa twaalf kandidaten. Vervolgens worden zij in drie bijeenkomsten klaargestoomd voor In de Lift, waarbij zij onder meer tips krijgen over hoe ze zich het beste kunnen presenteren.  

Daarna is het tijd voor het echte werk, de ontmoeting met de werkgevers. "De accountmanagers van het WSP zorgen dat er enthousiaste ondernemers aanwezig zijn die de werkzoekenden kunnen introduceren in hun netwerk. Er worden twaalf koppels gemaakt met een ondernemer en een werkzoekende voor de bijeenkomst In de Lift.

Rollen omgedraaid
Tijdens de bijeenkomst begint men met kennismaken. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk, maar de deelnemers krijgen tips. "Ik zeg vaak; benader het alsof je in gesprek gaat met je buurman of buurvrouw. Ga gewoon kennismaken met elkaar. De grap is dat de werkzoekenden vaak heel zenuwachtig zijn, want die denken; ik moet mezelf presenteren. Maar bij In de lift draaien we het om; werkzoekenden gaan in gesprek met de werkgevers en zij gaan de werkzoekenden pitchen voor de andere werkgevers die hij of zij heeft gesproken."

Na kennismaking met de ondernemers komt de tweede ronde. "Met wie zou je nader verder willen spreken? Daarna worden afspraken gemaakt, wat gaan ze voor elkaar betekenen. Dat kan een stage zijn of een baan die er uitrolt. Of de werkgever zorgt dat hij de werkzoekenden via zijn netwerk met de juiste persoon in contact brengt. Zodat het netwerk van de werkzoekenden groter wordt."

Behoefte
Project In de Lift vervult een zekere behoefte vanuit de maatschappij, benadrukt Bos. Sommige doelgroepen hebben namelijk veel moeite met het vinden van een passende baan. Zelfs aan tafel komen bij een werkgever is al een hele uitdaging. "Ouderen hebben heel vaak het gevoel dat het hun leeftijd is. 'Men zit niet meer op mij te wachten', denken zij. En er valt voor die mensen veel weg als ze ineens geen baan meer hebben, na bijvoorbeeld jaren een belangrijke functie te hebben gehad. Dan slaat ook de onzekerheid toe. Als je uit een sector komt waarin je altijd goed hebt gepresteerd en die banen liggen niet meer voor het oprapen, wat ga je dan doen?"

Bos vervolgt: "De werkzoekenden waarderen heel erg dat ze niet hoeven smeken van 'geef mij nou die kans'. Ze komen hierdoor aan tafel, hebben een gesprek. Voor veel werkzoekenden is dat nieuw. Ze solliciteren en solliciteren maar. Er zijn mensen die alleen maar afwijzingen hebben gehad, de maximale ww-termijn hebben doorlopen en terugvallen naar de bijstand en in die hele periode misschien één gesprek hebben gehad. In de Lift is dan heel belangrijk voor het zelfvertrouwen."

Sceptisch 
Soms zijn de deelnemers vooraf sceptisch omdat ze het nut van netwerken met ondernemers niet zien. Na afloop van In de Lift is dat anders. Dan hebben ze ervaren wat het is om te netwerken. Openstaan voor alles, dat is het devies. "Je mag natuurlijk kritisch zijn, maar stel je open voor andere manieren van solliciteren. En verwacht niet meteen dat het een baan oplevert. Aan hoe meer mensen je vertelt wat je kunt, hoe meer mensen er met jou kunnen meekijken."

Soms levert deelname aan In de Lift snel resultaat. "Er was een man met weinig werkervaring wiens fysieke gesteldheid niet goed was. Hij heeft echter wel een rijbewijs en gaat nu onbetaald werkervaring opdoen voor drie maanden met het rondbrengen van automaterialen. Wie weet levert hem dat straks een vaste aanstelling op."

Feedback
De reacties op In de Lift waren positief. Het WerkgeversServicepunt ZHC en de Werkacademie doen nog veel meer voor werkzoekenden en ondernemers, zoals het organiseren van banenmarkten, branchebijeenkomsten en speedmeets. Voor meer informatie over WSP ZHC: www.zhcwerkt.nl, 088-3920200. Voor meer informatie over de Werkacademie bekijk deze website