Inwoners Oosterheem opgelet!

mainImage
Inwoners Oosterheem opgelet!

Voor de wijkbewoners van Oosterheem is er op woensdag 13 juni (19:00-21:15 uur) een veiligheidsavond. Zij kunnen dan in gesprek gaan met burgemeester Charlie Aptroot, de wijkwethouder, de teamchef van de politie, de handhavers en afgevaardigden van stichting Buurtwerk om aan te geven wat er eventueel beter moet in de wijk. De burgemeester zal de aanwezigen dan ook bijpraten over de veiligheidscijfers in de wijk. Verder zijn er tips op het gebied van inbraakpreventie en brandveiligheid.

De bijeenkomst vindt plaats bij basisschool Florence Nightingale aan het Zanzibarplein 90. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de wijkpost, per e-mail ([email protected]) of telefonisch: 079-346 9007. Geef hierbij naam, adres, postcode, telefoonnummer en het aantal personen door.

Programma
19:00 uur: Inloop
19:25 uur: Welkom door de wijkregisseur
19:30 uur: Burgemeester Aptroot aan het woord
19:45 uur: Interactieve tafels
Aanwezigen kunnen in gesprek met burgemeester, wijkwethouder, politie, brandweer, adviseur inbraakpreventie en Buurtwerk.
20:30 uur: Terugkoppeling
20:45 uur: Gezamenlijk drankje
21:15 uur: Einde

Foto: het Heemkanaal in Oosterheem.

Fotobron: www.zoetermeersdagblad.nl.


| Foto: Digitaal Dagblad.