Inwoners samen aan de slag in Seghwaert

18 January 2020, 11:15 uur
Algemeen
mainImage

'Wilt u samen met uw buurtgenoten aan de slag met een idee waarmee u in uw buurt of straat de leefbaarheid verbetert, de veiligheid vergroot of waarmee u anderen helpt?' Deze oproep stond centraal tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in de wijk Seghwaert.

 

"Bewoners van een wijk weten zelf het beste waar in een buurt of straat behoefte aan is", zegt wijkwethouder Margreet van Driel. "Ik vind het belangrijk dat inwoners zelf invloed over hun eigen leefomgeving hebben. Daarom willen wij graag horen welke ideeën er zijn en vanuit de gemeente een bijdrage leveren door een stimuleringsbedrag uit te reiken zodat bewoners ook daadwerkelijk aan de slag kunnen met hun plannen".

Samen aan de slag
Bewoners die de Nieuwjaarsbijeenkomst bezochten konden hun ideeën kenbaar maken op een groot bord. Andere aanwezig bewoners konden hierop hun stem uitbrengen. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de stimuleringsbijdrage was dat het plan een bijdrage moet leveren aan leefbaarheid, veiligheid of hulp aan bewoners én dat het samen met buurtbewoners uitgevoerd wordt. De bewoners die deze winnende ideeën hebben aangedragen krijgen ieder een bijdrage van 1000 euro.

In totaal zijn er 29 ideeën bedacht en vijf zijn er het meest gekozen. De inwoners gaan aan de slag met; eens per maand een markt/ wijkevenement organiseren, een opfleuractie waar bewoners bloembakken kunnen vullen bij de Hof van Seghwaert, preventieve maatregelen om vuurwerkoverlast rondom de komende jaarwisseling in de Slotenbuurt tegen te gaan, evenementen en activiteiten voor ouders en gezamenlijke schoonmaakacties in de Veldenbuurt. Wijkwethouder Margreet van Driel: "Ik wens iedereen veel succes en kom later dit jaar persoonlijk langs om de uitkomsten te bekijken".